top of page

Vad är coaching?

Coaching har en form men ser olika ut utifrån varje persons behov. Här nedan kan du se en lite utförligare förklaring av vad coaching är. Du kan också boka ett kostnadsfritt introsamtal där vi kan samtala och testa coaching under en timme. Här nedan får du en lite utförligare beskrivning av vad du kan förvänta och hur du kan får ut det mesta och bästa av din coaching. 

 

Chatta över kaffe

Din coaching relation med en coach förväntas ge nya insikter,

större personlig medvetenhet, förändrade beteenden och ge genomgripande resultat av de olika mål och praktiska korta och långa handlingsplaner du genomför. Det förväntas mycket av dig t ex att: utvärdera, överväga, föreställa, besluta och implementera dina nya insikter. 

 

Coaching handlar helt enkelt om dig - dina mål, dina lärdomar och din växt och utveckling. Den resan löser också en hel del problem då du väljer vad du vill prata om.

Coaching handlar om lärande snarare än om undervisning. Du är experten på ditt eget liv. Din coach använder olika coaching tekniker som ett aktivt lyssnande, öppna frågor, uppmuntran, utmanar en del, men kommer att vara ditt stöd under vägen. Allt för att assistera dig i dina upptäckter och insikter då du tar tar dina nya steg framåt.

 

Coaching handlar om action, dina handlingar och framsteg.

Vid varje coach tillfälle kommer du att välja 1-3 steg som du vill genomföra till nästa coach tillfälle (oftast 2 veckor senare). Du kommer att bli förvånad över hur snabbt du gör framsteg mot dina mål med lite hjälp. 

 

Som vi sa: coaching handlar helt om dig - inte bara om ditt arbete och dina framsteg.

Vi vet alla att handlingsmönster och tankebanor är svåra att förändra. Din coach har lärt sig att känna igen de här mönstren och kommer att vara ditt stöd i din förändringsprocess och växt.

l

”genom dialog hjälpa en annan människa att finna sina egna lösningar”
Vad coaching inte är.
Office Conversation

Det är inte terapi även om många delar av kommunikationen, teknikerna är lika, t ex ett aktivt lyssnande, reflekterande, användandet av frågor, begränsande av rådgivande m.m.

 

Terapi fokuserar på det som hänt tidigare i livet för hitta läkedom och låsa upp en persons inre för att sedan kunna gå framåt. Coaching är framtids och handlings fokuserat, för människor som i stort sett är klar med större psykologiska och känslomässiga frågor,

 

Det är heller inte mentorskap. Mentorer är experter på ett område och vill överföra sin kunskap till en annan person. Mentorer förmedlar kunskap, råd, ledning, tillrättavisning och uppmuntran till personer som är nya på ett område. 

Inte heller är coaching träning. Inom träning sätter tränaren agendan utan deltagarens medverkan. Förändringen kommer utifrån via tränaren. I coaching sätter du agendan. Coacher använder lärande för vuxna vilket innebär självständiga-upptäckter för att motivera förändring inifrån. Det är inte auktoritärt utan ansvaret att bestämma och handla är ditt.

Data Reviewing

Coaching fungerar för att det tar fram det bästa som finns inom varje människa! Coacher tror att du har ett eget svar på dina frågor. Coachen är tränad att stödja och ge support i den processen.

 

Det här är vad din coach kommer att göra under coach samtalet.

 • Det är din story som är central. Coachen kommer att helt fokusera på det du säger.

 • Ställa frågor. Coacher använder frågor för att stimulera ditt tänkande och din kreativitet. Frågorna handlar om möjligheter och framtiden.

 • Uppmuntra. Alla behöver uppmuntran och många gånger för att vi får för lite uppmuntran. Din coach kommer att hålla fram din vision, din framgång och dina ansträngningar.

 • Att backa upp då du leder. Coacher  backar upp ditt lärande och problemlösning.

Orsakerna till människor vill ha coach är oändlig och lika unik som varje person.

Här kommer några exempel på vad som motiverar olika personer

att använda en coach.

 • Att lösa på en relationell fråga

 • Att göra en större omställning i livet.

 • Inför ett byte av karriär.

 • För att kunna hantera osäkerhet.

 • Att utveckla en relation.

 • Att finna lösningar i familjefrågor

 • För att göra bättre beslut.

 • Att växa i sin ledarroll.

 • Att finna svar på jobbrelaterade frågor.

 • Kunna sätta nya bättre mål.

 • Att nå målen snabbare.

 • Att växa andligt.

 • Att gå framåt personligt.

 • Att få vara med att förändra världen

 • Att förenkla sitt liv

bottom of page