top of page
Leda presentationer under möten

 

Hyr en coach

 

 

 

Några utmaningar vi vet att chefer möter idag.

​                                         - Hur hanterar jag förändringarna i personalen?

                                         - Hur vet jag att personalen mår bra och inte tänker sluta?

                                       

Styrk och utrusta din personal. 
  1.  En välmående personal  skapar en bättre miljö både för den enskilda  personen och företaget.

  2. Genom en relationsbaserad arbetsledning skapas lättare en positiv kultur.

  3. Vilka verktyg kan jag använda från min nuvarande verktygslåda, och vilka nya verktyg behöver jag? 

  4. Vi har alla tre egna ledarerfarenheter och utgår från en verklighetsanpassad coaching för att hitta dina/ egna lösningar för er personal.

 

Behovet av coaching ökar, varför?

  • Helt klart är att pandemin förändrat vårt sätt att jobba. 50% av sjukskrivningar idag är relaterade till psykisk ohälsa.

  • Vår kultur ändras och vi ställer nya krav på egen frihet. Idag har speciellt den yngre generationen behova av mer medbestämmande.

  • Nya krav ställs på ledare. Hur vi kommunicerar, hur vi leder.

  • Många är sköra idag och chefen står med ansvaret att hantera personliga problem. 

 

Hur skulle en coach/coacher kunna vara till hjälp?

Genom personlig coaching ges personen/personalen en möjlighet att ta fram sina personliga problem lösningar och framtidsutsikter utan att behöva berätta för chefen.

Här avlastas du som chef då vi kan avlasta och fortsätta processen efter ert utveckling-samtal.

 

Genom kompetenserna som finns i vårt team har vi erfarenhet av  eget ledarskap. Vi har även lång erfarenhet av ledarutveckling, team coaching och personlig coaching för personalen och ledare. Se person presentationer nedan.

 

Med ett flexibelt och positivt samarbete tror vi att vi kan skapa en resurspool där behoven kan mötas och även på längre sikt utveckla en ny utökad kundnöjdhet genom en ny kultur av service och bemötande och en välmående personal.

Hyr en coach och få tillgång till en eller flera coacher under några dagar i veckan.

 

Vår ide är att vara ett team med olika kompetenser styrkor som jobbar tillsamman vid större projekt eller kompletterar varandra i upphandlade projekt under en längre tid. Vi tror vi kan styrka personalen och vi förväntar de resultat som idag redovisas i  de undersökningar som presenteras här nedan.

 

Vi åtar oss gärna att coacha chefer gruppledare genom personlig coaching och ledarutveckling.

Vi är alla tre certifierade och tränade till professionella coacher inom ICF (International coach federation) Vi samverkar vid större projekt, vilket ger oss en  större bredd att hjälpa att stötta personalen och ledare/chefer.

Vi ser gärna ett förutsättningslöst möte som en start på ett flexibelt samarbete som tar hänsyn till möjligheter och de förutsättningar som finns. Här finns möjligheter till abonnemang, flexibla lösningar, upphandling under en tid m.m. Prisbilden ses över beroende på uppdragets utseende och tid.

Vilka är vi

Peter Persson 

Eureka house.se . Mitt fokus och erfarenhet har varit personlig coaching till  ledare i mindre företag och privatpersoner. Under 3 år arbetade jag som integrationscoach . Coaching inom service och bemötande är områden jag gärna kombinerar med personlig coaching.
 

Patrik Sandberg företagscoach. Patrik har ett fokus på coaching mot seniora företagsledare med många erfarenheter av coachprojekt på köpcentran och butiker runt om i landet. Utför även föredrag, teamcoaching affärsutveckling m.m.

 

Stephany Neve äger företaget Movementum AB  och har erfarenheter från läkemedelsbranschen och numera egen coach med stor erfarenhet av  teamcoaching ledarcoaching och personlig coaching och arbete som pastor.

 

Vidare har vi erfarenhet av kommunikationsarbete, föreläsningar, lång erfarenhet av personliga samtal, team coaching och personlig coaching inom kyrkan värld. marknadsföring reklam.

 

All Coaching och föredrag kan ske på svenska och engelska.

Vi kombinerar digitala möten men personliga möten på plats i Stockholmsområdet. 

 

Ring eller maila Peter Persson 073-542 67 29

bottom of page