top of page

Personlig coaching

Till dig som privatperson

 

Att få en vänlig utmaning vid rätt tillfälle har potential att skapa en livsförändring.


Att få insikter eller upptäckter kan visa sig vara ovärderliga.


"Coaching är en målstyrd process, som stödjer dig att uppnå mål snabbare och effektivare.


Den utgår från dig och vad du bäst behöver för din utveckling. Det innebär ett förutsättningslöst förhållningssätt där jag som coach inte har ett färdigt program utan utformar detta tillsammans med dig" (Utdrag ur ICF 8 kärnkompetenser)

Vi tror att du själv sitter på många av lösningar som vi kan locka fram genom att ställa rätt frågor då vi förstår din situation.

Personlig coaching kan vara något för dig……

 • om du vill hitta nya vägar i livet.

 • om du vill förändra något i ditt privatliv.

 • om du vill uppnå nya mål inom yrkeslivet.

 • om du vill utveckla ditt befintliga företag.

Nr 1. Vi gillar människor och har därför:​

 • 25 års erfarenhet av arbete med att styrka framåtskridande målsättningar.

 •  Coachutbildningar som ger verktyg för att fördjupa processen att nå ett konkret mål och hjälpa dig fördjupa ditt tänkandet, så du kan finna egna lösningar.

Genom ett samarbete i ett partnerskap kan vi tillsammans hjälpas åt att finna dina insikter som kan ge egna lösningar för vägen framåt och den förändring du sträcker dig mot. Det kan hända att vi ibland frågar "om jag kan sätt på mentors hatten" för att ge ett gott råd eller föreslå en alternativ lösning som kan hjälpa din situation.

Du frågar kanske: Vad betalar jag egentligen för?

Några exempel,

 1. Hjälp inför beslut som: Ska jag byta jobb eller?

 2. Hjälp att påskynda din förändringsprocess.

 3. om du vill bryta invanda mönster.  

 4. Att hantera din familjesituation.

 5. Att få hjälp att se framåt när du kört fast.

 6. Listan kan bli lång ...

Mitt bästa tips

Boka ett kostnadsfritt samtal.

Boka under: Boka tider eller ring Peter på 073-5426729

Personlig Coaching för ledare  
 
Ofta har den coaching vi gjort tillsammans med ledare kombinerats med personlig coaching.
Områden vi jobbat med: tillsammans med ledare.
- Rädslan att ta i uppgifter jag inte riktigt behärskar.
- Hur hanterar jag personalen eller min egen ledarroll?
- Att vara en coachande ledare och samtidigt en beslutsfattare.
- Att få hjälp att hantera min familjesituation.
Utifrån din verklighet arbetar vi tillsammans strukturerat med att ta dig framåt, t ex genom att stärka ditt ledarskap och förmågan att lyssna, coacha, leda, och kommunicera. Här är du den som äger agendan och coachen hjälper till i processen genom att ställa frågor.
"Vi lyssnar för att få förståelse. Vi frågar för att leda dig mot egna upptäckter" citat Keith Webb
Du frågar kanske: Vad betalar jag egentligen för?
 1. Utveckling av dina mål
 2. Att höja dina resultat
 3. Att ge redskap för problemlösning.
 4. Att se framåt och få hjälp att finna en strategi.
 5. Att hitta din energi igen.
 6. Att få en kvalificerad samtalspartner som tillsammans med dig hittar vägen framåt via egna upptäckter och insikter. Dina egna nya insikter kan sedan alltid återanvändas vid nästa likande tillfälle. Insikter och upptäckter sitter kvar livet ut om de praktiseras.
 7. Förändringspotentialen som finns i coaching är stor ger bestående förändringar. Se vidare här:
  
Vi kanske inte kan lösa ditt problem och vi har inte din kompetens. Men vi har kompetens att vara processdeltagare med möjligheten att se saken utifrån och ovanifrån genom att ställa frågor för att själva förstå. 
 
För att sedan vidga ditt/er syn på problem, utveckling, framtidsfrågor genom ett nytt tänkandet. Då vi är värderings neutrala och kan oberoende av grupperingar, interna problem och andra svårigheter ge ny input och alternativa lösningar. 
Genom att sätta konkreta och smarta mål för din coachtid exempelvis 8 tillfällen som du själv definierar, och inför nästa samtal två veckor senare kan du starta din förändringsresa redan nästa dag.

Mitt bästa tips även här

Boka ett kostnadsfritt samtal under boka tider eller ring Peter på 073-5426729

bottom of page