top of page

Jonas Ekstrand

Agile & Professional Coach
ICF-Associate Certified Coach, ACC)Inspirativ AB

Jag har haft äran att bli coachad av Peter under våren 2023.

 

Peter har en varm, engagerad och autentisk närvaro som gör det lätt att känna sig trygg och respekterad.

 

Genom sin förmåga att fokusera på styrkor och en orubblig tro på att allt är möjligt har han gjort det lätt att både sätta ord på gamla tankar men även att finna nya perspektiv.

Tack Peter!

Inventive engineer 

Camatec Industriteknik AB Karlstad

Eric Smederöd

" En kreativ miljö bevaras bäst när personerna i gruppen drivs av en egen maskin. Jag finns gärna där för att leverera bränslet"

Våra coaching sessions hjälpte mig att identifiera min typ av ledarskap. 

Peter ställde en typ av frågor som gav mig egna upptäckter, Nu hanterar  jag själv de saker vi samtalade om"

Lisa Hofverberg.    Diakon Svenska kyrkan

 

Hammarby församling

Telefon: 08-555 168 26
Sms: 070-209 06 83

Lisa Hofverberg

Peter är en varm, social och engagerad person som är intresserad av att prata med och stödja människor.

I sitt arbete som integrations-coach ingick stödjande samtal och coachning med ensamkommande ungdomar och nyanlända. Några fokusområden var stödjande samtal kring studier, arbetsmarknadsfrågor, att inkluderas i samhället och psykosocialt.  

 

Peter har lagt upp en bra planering kring att coacha tex jobbförberedande, vilka steg för att hitta bostad, komma in i samhället på olika sätt och stödjande samtal.

Peter har gått utbildning i Motiverande samtal, om traumamedveten omsorg  och fått handledning och coachning av St Lukas.

Peter är en uppskattad kollega och uppskattades av många på språkcafé och i enskilda möten och samtal och jag kan varmt rekommendera Peter.   

bottom of page