top of page

Integrationscoaching

Att integreras behöver vi alla då vi kommer till en ny kultur.

  • Är du här för att arbeta? 

  • Har du funnit ditt livs kärlek i det här kalla klimatet. Tyvärr är det inte den mest sociala och öppna kulturen du kommit till. Men du kommer att hitta många fina och generösa människor. 

  • Eller är du kanske flykting eller asylsökande och behöver en helt ny start. Vi har lång erfarenhet av integrering och kulturförståelse genom personlig coaching för dig som behöver starta om som ung som gammal. Vi har jobbat med coaching i skolvärlden, kyrkors och kommuners verksamhet riktad mot integration. 

 
                   
                          Hur kan en integrationscoaching ge en långvarig förändring.

Vi har lång erfarenhet av integration och kulturförståelse. Vår coachning är därför realistisk och verklighets anpassad. Vi har hjälpt många att hitta arbete och komma in i svensk kultur. Vi skulle vilja lära känna dig och gå bredvid dig en tid. På samma gång prata om vilka bra delar du bör behålla från din kultur och vad du kanske behöver lämna bakom dig.

Att få 6-10 timmars coachning för att ta förstå din bakgrund, dina styrkor, talanger och bakgrund tror vi kan vara en bra startpunkt för en anpassad ntegration på dina villkor. Frågor som: Vad har du gjort bra? vad har du lyckats med? Kommer att hjälpa dig att hitta dina egna upptäckter från din egen reflektion och bakgrund, Då vi förstått vem du är och vad du kommer ifrån. Vi är tränade ställa frågor som hjälper dig att fundera och vidga din tankeprocess. Sedan kan du med support från oss hitta de mål du kan se är realistiska, mätbara tidsbundna m.m. bara  hjälpa dig att sätta mål för förändring. förståelse för din situation och mål.

 

Vi ställer frågor som. Hur kan Sverige bli ett nytt och bra hemland för dig? Vad vet du om livet i Sverige genom att lära om kulturen, beetenden? Hur kan du anpassa dig på vissa områden för att gör dig. Det här är frågor som kan påskynda processen att hitta din plats i det nya landet och kanske mer aktivt börja leta efter dina nya jobb eller etablera dina sätt att ansluta sig till kulturen.

Den här analysen följs av 2.3 konkreta "handlingssteg" som konkretiseras utifrån varje samtal. Här krävs stor kulturell förståelse och lyhördhet för att hitta rätt. I många delar av världen tänker man kollektivt. T ex exempel kanske din familj betyder mycket för dig. Så är det även för oss men tankarna är annorlunda i Sverige med både bra och dåliga resultat. Det gör att vi som coacher kan behöva få förståelse för ditt sammanhang. 

                                         

                       Var stolt över din kultur

Sedan börjar processen att lära sig att vara stolt över sin kultur och samtidigt smälta in i en ny kultur. Det kan vara roligt men ibland också svårt.

Att stärka din självkänsla i kombination med att genomföra praktiska korta och långsiktiga planer med genomförbara handlingsplaner och mål är viktigt i vår vision. En stor dos respekt, uppmuntran och bekräftelse behövs för att sätta igång en förändringsprocess.

Här har vi lång erfarenhet av att träffa människor från olika kulturer, åldrar och samhällsklasser. För större coaching/utbildningsprojekt har vi goda samarbeten med andra coacher. Samtal kan föras på både svenska och engelska. Priset diskuteras utifrån antal kunder och antal timmar.

 

Låt dig förändras. . Samtidigt behåll det goda från din kultur.

Genom att låta låta dig ge din egen bild av vad du ser för möjligheter i framtiden, utifrån din bakgrund, utbildning, talang, familjesituation försöker vi hjälpa till att hitta en strategi förankrad i en verklighetsbaserad bild av svenska förhållanden. Vi sätter upp långa och korta realistiska "smarta" mål som ska uppnås eller delvis i slutet av vår coach tid. Vid varje tillfälle sätter vi upp 2-3 korta konkreta och genomförbara mål för nästa gång vi träffas. vanligtvis träffas vi varje vecka eller varannan vecka. Här läggs ett stort ansvar på dig att genomföra de steg vi kommit överens om.

Du erbjuds en kortare kostnadsfri konsultation mellan våra träffar för att hjälpa  dig med dina steg.

.

 Vilka är fördelarna med att anlita en integrationscoach.

.

  1.  Med hjälp av en professionell coach som är van att ställa tankeväckande eller vänligt utmanande frågor kan vi ställa en förväntan på förändring då det skapas egna insikter och upptäckter. Här kan du börja se sin egen förmåga, Effekterna är mer bestående genom att de är dina egna insikter och upptäckter.

  2.  Här byggs också en relation som kan ge mod och självförtroende och den kraft som behövs för att tänka framåt.

  3.  Specifika gemensamma mål utformas där du styr utformningen.

  4.  Kort sagt: Vi ger ett vänligt välkomnande till dig som en nyanländ person. Vi utforskar "vad är min erfarenhet"? Vad kan jag använda av min personlighet? Har en jag teoretisk förmåga? Är jag praktiker? vad måste jag göra nu för att ta mig framåt.

   5. Vad vet jag om det svenska samhället? Vad är möjligt att bygga upp och använda i Sverige? Hur måste jag förändras för att bli en
        person som trivs och kan bidra här.

bottom of page